Raad van Advies

De Raad van Advies is een groep oud-bestuursleden die vragen van het huidige bestuur beantwoorden en advies geven. De Raad van Advies wordt op elke Wissel-ALV gepresenteerd door het betreffende kandidaatsbestuur en kan gedurende het jaar om hulp gevraagd worden. Ze geven ook feedback op het Halfjaarlijks Verslag en Jaarverslag van ieder bestuur.

Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:

Núria de Jong (Voorzitter XIe bestuur der NSHV)

Clara Eggenhuizen (Secretaris XIIe bestuur der NSHV)

Wies van Koeverden (Penningmeester XIe bestuur der NSHV)

Anna van Florestein (Commissaris Interne Betrekkingen XIIe bestuur der NSHV)

© 2022 NSHV | Radboud Universiteit Nijmegen