DE NIJMEEGSE STUDENTEN HONOURSVERENIGING

De Nijmeegse Studenten Honoursvereniging (NSHV) is dé studievereniging in Nijmegen voor honoursstudenten van de Radboud Universiteit. De NSHV zet zich al jarenlang in voor het bevorderen van contact tussen studenten en het bijdragen aan hun persoonlijke en academische vorming. Dit doen wij door diverse activiteiten te organiseren, zoals borrels, workshops, barbecues, symposia en jaarlijkse studiereizen.

Iedereen die een honoursprogramma volgt of gevolgd heeft aan de Radboud Universiteit (RU) kan lid worden van de NSHV. Studenten die geen honoursprogramma hebben gevolgd kunnen vriend van de NSHV worden. Zowel leden als vrienden van de NSHV mogen deelnemen aan alle georganiseerde activiteiten. De RU kent verschillende Honoursprogramma’s, zowel disciplinair als interdisciplinair, en biedt deze aan in alle faculteiten en fasen van de opleiding. Dit maakt de NSHV een vereniging van studenten uit alle studierichtingen en studiefases, en daarmee een bruisend geheel waar iedereen welkom is.

De Nijmeegse Studenten Honoursvereniging

De Nijmeegse Studenten Honoursvereniging (NSHV) is dé studievereniging in Nijmegen voor honoursstudenten van de Radboud Universiteit. De NSHV zet zich al jarenlang in voor het bevorderen van contact tussen studenten en het bijdragen aan hun persoonlijke en academische vorming. Dit doen wij door diverse activiteiten te organiseren, zoals borrels, workshops, barbecues, symposia en jaarlijkse studiereizen. Iedereen is welkom, ook als diegene geen honoursprogramma volgt of heeft gevolgd!

Over ons

Honoursvereniging

Wij vertegenwoordigen alle studenten die honoursonderwijs volgen of hebben gevolgd aan de Radboud Universiteit. Onze vereniging heeft een interdisciplinair karakter, wat betekent dat onze leden afkomstig zijn uit diverse disciplines, waaronder psychologie, economie, rechten, informatica en meer!

200+ Leden

Onze vereniging telt meer dan 200 leden, waarvan een groot deel actief betrokken is bij de vereniging en de door ons georganiseerde activiteiten. Het huidige academische jaar zetten wij sterk in op onze groei.

14 jaar oud

De NSHV maakt zich al meer dan 14 jaar sterk voor alle honoursstudenten. Dit is terug te zien in een breed aanbod van verschillende activiteiten gedurende het hele jaar.

5 commissies & 3 teams

Binnen onze vereniging zorgen onze commissies en teams ervoor dat ieder lid zich gerepresenteerd voelt in de georganiseerde activiteiten. Ieder lid en donateur is in staat om aan een commissie of team deel te nemen om zo zelf een krachtige bijdrage te leveren aan de NSHV.

Wat is honours-onderwijs?

Enthousiaste, gemotiveerde studenten kunnen naast hun studie iets extra’s doen om zich verder te ontwikkelen. Tijdens iedere fase van een studie – bachelor en master – kunnen studenten deelnemen aan een honoursprogramma of honourslab. De opzet en inhoud van honoursprogramma’s is divers en constant vernieuwend. Hierbij doen studenten bijvoorbeeld onderzoek in het buitenland, werken ze met een klein team aan een actueel thema, organiseren ze een conferentie, of maken ze kennis met de praktijk van een vakgebied. Honourslabs zijn kortlopende experimenten waaraan studenten kunnen deelnemen.

Activiteiten

Opkomende evenementen

Commissies

Commissies bestaan uit leden die actief een bijdrage willen leven aan de NSHV. Dit doen de commissies door gedurende het jaar activiteiten te organiseren. Als bedankje voor actieve deelname aan onze vereniging organiseren wij eenmaal per jaar een activiteit voor alle actieve leden en ontvangt ieder actief lid een jaarboek genaamd het Prisma. Wij hebben een formele commissie, informele commissie, reiscommissie, sportcommissie, en cultuurcommissie. 

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan een commissie? Stuur dan een mailtje naar intern@nshv.nl

Bestuur

Tijdens het collegejaar 2023-2024 zet het XIVe bestuur zich in voor een onvergetelijk jaar voor alle NSHV-leden.

  • Lotte Wijnhoven, onze voorzitter, begeleidt vergaderingen en zorgt ervoor dat het bestuur naar behoren functioneert.
  • Jet Jansen, onze secretaris, is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en voor communicatie met onze leden en de Radboud Honours Academy.
  • Sacha ten Broeke, onze penningmeester, int de contributiebijdragen en gaat over de budgetten van de NSHV en haar commissies en teams.
  • Martijn Hendriks, onze commissaris externe betrekkingen, is verantwoordelijk voor het contacteren van bedrijven en het werven van sponsordeals.
  • Katharina Kaudewitz, onze commissaris interne betrekkingen, zorgt voor het functioneren van onze commissies en teams.
  • Thijs den Dekker, onze commissaris bestuurszaken, is verantwoordelijk voor ledenwerving, onze site, contact met alumni, en het jaarboek.
Scroll naar boven